ČS nemovitostní fond - investice, na kterou si můžete sáhnout

Nemovitosti patří již od pradávna mezi tradiční uchovatele hodnoty, což je dodnes řadí mezi nejvyhledávanější aktiva. Ačkoliv jejich cenu mohou přechodně ovlivňovat hospodářské či politické faktory, jejich hodnota zůstává dlouhodobě stabilní.

Nemovitosti přitahují investory z mnoha důvodů 

 1. Stabilní hodnota v dlouhodobém horizontu 
 2. Ochrana proti růstu inflace
 3. Malé cenové výkyvy nemovitostí 

Podílový list jako část nemovitosti

Investoři ještě neměli tak jednoduchou příležitost investovat do reálných nemovitostí, jako mají nyní. ČS NEMOVITOSTNÍ FOND nabízí možnost investovat do velkých komerčních nemovitostí v hodnotě miliard korun a těžit tak z výnosů, které tato aktiva přinášejí. Do ČS nemovitostího fondu můžete investovat již od relativně nízkých částek v řádech stovek korun. Koupí podílových listů ČS nemovitostního fondu se tak stanete spolupodílníkem velmi kvalitních nemovitostních aktiv, která jsou jinak pro většinu investorů těžko dostupná.

Charakteristika fondu

ČS NEMOVITOSTNÍ FOND investuje až 80 % svých prostředků do reálných, dokončených a pronajatých nemovitostí. Jedná se o prémiové komerčních nemovitostí převážně kancelářského typu. Minimálně 20 % svých prostředků fond drží v rychle likvidních finančních aktivech pro zajištění výplaty odkupujících podílníků. Hlavními zdroji ovlivňujícími výkonnost fondu jsou příjmy z pronájmu a případný růst hodnoty vlastněných nemovitostí. Tyto zdroje mohou v kombinaci s aktivní správou nemovitostí generovat velmi zajímavé výnosy.

Komu je fond určen?

ČS NEMOVITOSTNÍ FOND je určen konzervativním i dynamickým klientům, kteří chtějí čerpat výhody plynoucí z investice do kvalitních komerčních nemovitostí bez starostí spojených s jejich správou nebo nákupem a podejem. Minimální doporučovaný investiční horizont je 5 let.

Proč investovat do ČS nemovitostního fondu?

 • Diverzifikace investic
  Výkonnost nemovitostních aktiv se vyvíjí odlišně od výkonnosti finančních aktiv. Zahrnutím nemovitostí do investičního portfolia tak zpravidla snižujete kolísání jeho celkové hodnoty. 
 • Ochrana proti růstu inflace
  Nájemní smlouvy jsou opatřeny tzv. inflační doložkou. V případě růstu inflace se tak vyinkasované nájemné každý rok adekvátně navýší o inflační růst v předešlém roce. 
 • Investice, která má vyšší likviditu než typická nemovitostní aktiva
  Na rozdíl od přímého nákupu nebo prodeje nemovitosti, podíl v nemovitostním fondu můžete snadno a rychle nakoupit nebo odprodat. 
 • Vhodný nástroj pro zajištění na penzi
  V rámci pravidelného investování je fond vzhledem ke svému konzervativnímu zaměření a delší doporučované době investování vhodný pro zajištění na důchodový věk. 
 • Nízká výše vložené částky
  Investovat do fondu je možné již od 300 korun.
 • Výnos nepodléhá dani z příjmu
  Výnos z investice do podílových listů ČS nemovitostního fondu je po 3 letech osvobozen od daně z příjmu *. 

* Vzhledem k neustále probíhajícím legislativním změnám v daňové oblasti doporučujeme tyto otázky vždy konzultovat s daňovým poradcem.

Základní údaje o fondu

Správce fondu:
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s
Datum založení fondu: 9.2.2007
Měna fondu: CZK
Domicil fondu: Česká republika
Frekvence oceňování a obchodování: denně
Minimální výše první a každé další investice: 300 Kč
Číslo sběrného účtu fondu: 35-2001349369/0800
ISIN: CZ0008472545
Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Auditor: KPMG ČR audit, s.r.o.
Status: nemovitostní fond, otevřený podílový (AIF)

Poplatky fondu

Aktuální prodejní poplatek:  1,50 %
Výstupní poplatek: 0 %
Výkonnostní poplatek: 0 %
Obhospodařovatelský poplatek*:
1.75 %

* Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale jsou hrazeny z majetku fondu, snižují tudíž výkonnost fondu.

Další informace vám rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny, u našich externích partnerů a na informační lince 800 INVEST (800 468 378).