Historie výkonnosti
REICO ČS NEMOVITOSTNÍ

Načítání aplikace

Poznámka:

 1. Likvidní složka fondu je oceňována na denní bázi a spolu s náklady fondu vstupuje do účetnictví fondu denně. Hodnota účasti v nemovitostní společnosti se po zohlednění pohybů NAV v nemovitostních společnostech následně stanoví měsíčně, vždy k 15. dni daného měsíce (popř. následující pracovní den). Při stanovení se vychází z poslední stanovené hodnoty nemovitosti v nemovitostní společnosti a z hodnoty NAV nemovitostní společnosti, stanovené k poslednímu dni předcházejícího měsíce. Tento postup se opakuje až do příštího stanovení hodnoty nemovitostí výborem odborníků, ke kterému dochází pravidelně nejméně však dvakrát ročně.
 2. Uvedený kurz se týká retailové třídy aktiv fondu

Důležité upozornění

Tento graf slouží výhradně k zobrazení historického vývoje hodnoty podílových listů REICO ČS NEMOVITOSTNÍ. V aktuální den zobrazuje graf hodnoty T - 2 pracovní dny. Konkrétní datum a cenu platnou pro tento den naleznete u křivek zobrazených v grafu. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Na uvedených informacích nelze zakládat jakákoliv práva a za jejich správnost neručíme. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. Vaší investici do podílových listů REICO ČS NEMOVITOSTNÍ by měla vždy předcházet konzultace s odborným poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s Vašimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti investic. Ceny za obstarání koupě a prodeje podílových listů REICO ČS NEMOVITOSTNÍ jsou součástí ceníku České spořitelny, a. s.

Přejete si odebírat aktuální ceny nemovitostních fondů na e-mail?

Načítání aplikace

Prodejní místa a ceník

Síť poboček České spořitelny

Preferujete osobní kontakt se svým bankovním poradcem? Vyberte si nejbližší pobočku České spořitelny v místě vašeho bydliště či zaměstnání a neváhejte ji navštívit.

 • Sjednejte si schůzku s investičním specialistou České spořitelny přímo ve vašem regionu.
 • Pro nákup ČS nemovitostního fondu stačí na pobočce České spořitelny podepsat Obstaravatelskou smlouvu a poté zaslat peníze na účet fondu (číslo sběrného účtu je: 35-2001349369/0800). Jako variabilní symbol nezapomeňte uvést svůj MÚIN (majetkový účet investičních nástrojů).
 • Kompletní smluvní dokumentace včetně Obchodních podmínek České spořitelny, a. s. pro poskytování investičních služeb je k dispozici na stránkách České spořitelny.

Internetové bankovnictví České spořitelny

Jste klientem České spořitelny a používáte George? Využijte možnosti investovat do ČS nemovitostního fondu pomocí internetového bankovnictví na www.george.cz.

Přehled poplatků a slev

 • Aktuální prodejní poplatek: 1,50 %
 • Výstupní poplatek: není
 • Výkonnostní poplatek: není
 • Obhospodařovatelský poplatek*: 1,75 %.

* Náklady na obhospodařovatelský poplatek nejsou účtovány přímo investorovi, ale jsou hrazeny z majetku fondu.

Slevy z prodejního poplatku u pravidelného investování

 • 13-36 měsíců - sleva 25 %
 • 37 měsíců a více - sleva 50 %

Pozn. Slevy z prodejního poplatku se vztahují na pravidelnou investici ve výši 1 000 Kč a více. Více informací naleznete na stránce Pravidelné investování.

Sleva z prodejního poplatku při nákupu podílových listů přes George - internetové bankovnictví České spořitelny

 • Sleva z poplatku z pořízené transakce 10 %

Kompletní informace naleznete v sazebníku České spořitelny.