Portfolio nemovitostí

ČS nemovitostního fondu

Linka šedivá

Všechny tyto nemovitosti jsou v majetku nemovitostních společností,
v nichž má ČS nemovitostní fond 100% účast.

  • ČS nemovitostní fond nakupuje v současné době do svého portfolia pouze nemovitostní společnosti, v jejichž majetku jsou pak konkrétní nemovitosti. 
  • Ve všech nemovitostních společnostech vlastní ČS nemovitostní fond 100% podíl.
  • Na nemovitostním trhu je rozšířen tento způsob vlastnictví a prodeje nemovitostí daleko více než přímé prodeje nemovitostí, a to zejména z důvodů administrativní náročnosti, neboť při převodu obchodního podílu přechází vlastnictví na kupujícího již podpisem smlouvy o převodu obchodního podílu, není zde tedy nutnost čekat na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.
  • Z pohledu zákona o kolektivním investování jde o jednu z možností, jak může speciální fond nemovitostí nabývat nemovitostní aktiva. Druhou možností je pak nákup konkrétní nemovitosti přímo do majetku fondu.