REICO ČS LONG LEASE

 • Stabilní příjem z pronájmu plynoucí z dlouhodobých nájemních smluv
 • Fond cíluje zhodnocení na úrovni výnosu z nájmu u dlouhodobě pronajatých nemovitostí za cenu 3. rizikového stupně (na škále 1 – 7)
 • Možnost investovat již od 300 korun

INVESTIČNÍ KRITÉRIA FONDU:

 • Nájemní vztahy jsou uzavřené na dobu minimálně 10 let
 • Příjem je zajištěn od nájemců s vysokou bonitou a zárukou příjmu
 • Budovy jsou svojí povahou kritické pro provoz nájemce
 • Daná lokalita má dlouhodobý potenciál udržet si svojí hodnotu

JAK REICO ČS LONG LEASE FUNGUJE?
Fond investuje převážně do logistických, průmyslových, maloobchodních, kancelářských a ostatních komerčních nemovitostí zejména v regionu střední Evropy. Nemovitostní část portfolia dodává fondu stabilitu v podobě dlouhodobých nájemních smluv s bonitními nájemci, pro jejichž provoz je daná nemovitost kritická. Nájemní smlouvy v budovách fondu mají nadprůměrnou délku a jsou zpravidla zajištěny na 10 a více let. To pomáhá minimalizovat výpadky příjmu související s přepronájmem nemovitosti a díky každoroční valorizaci nájemného těžit z růstu cenové hladiny. Podíl nemovitostní složky fondu tvoří až 90 % jeho hodnoty. Po počátečním období tří let však fond musí z regulatorních důvodů minimálně 10 % svých aktiv držet v rychle dostupných finančních prostředcích. Fond nevyplácí dividendu. Výsledky hospodaření fondu jsou reinvestovány. Fond spoléhá na financování nemovitostí s poměrem dluhu vůči hodnotě nemovitosti ve výši ca. 55%.

VÝHODY INVESTOVÁNÍ DO REICO ČS LONG LEASE

 • Možnost nadprůměrného výnosu z dlouhodobě pronajatých komerčních nemovitostí s relativně nízkým rizikem
 • Příjem z pronájmu je smluvně zajištěn bonitními společnostmi
 • Unikátní investiční strategie zaměřující se na dlouhodobě pronajaté nemovitosti umožňuje rozsáhlou diverzifikaci rizik v rámci sektorů, zemí i doby expirace jednotlivých nájemních smluv
 • Ochrana proti růstu inflace – nájemní smlouvy fondu jsou opatřeny tzv. inflační doložkou, která každoročně zajišťuje adekvátní navýšení nájmu v případě inflačního růstu.
 • Sleva z poplatku. Při pravidelném investování získáte slevu z poplatku za obstarání koupě podílových listů.

VYBRANÁ RIZIKA SPOJENÁ S INVESTICÍ DO REICO ČS LONG LEASE

 • Vzhledem ke svému zaměření fond nese riziko investičního a nemovitostního trhu
 • Kreditní riziko plynoucí z dlouhodobých závazků nájemníků je řízeno různými formami zajištění příjmu
 • Koncentrační riziko je specifické riziko omezeného počtu nemovitostí resp. sektorů
 • Měnové riziko vzniká držením budov pronajatých a potažmo oceňovaných v Eurech a je částečně řízeno.
 • Likvidní riziko fondu je přímo úměrné podílu fondového kapitálu investovaného v málo likvidních aktivech
 • Odkupy podílových listů proto nejsou z důvodu ochrany podílníků první 3 roky existence fondu povoleny.

Základní údaje a poplatky fondu