O společnosti

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (REICO IS ČS) byla založena v roce 2006 v Praze a je 100% dceřinou společností České spořitelny, a.s., která je součástí nadnárodní Erste Group AG. Mezi hlavní aktivity REICO IS ČS patří poskytování služeb v oblasti investování do nemovitostí, investičních instrumentů na kapitálových trzích a správy majetku ve fondech, a to zejména v České republice, ale i na vybraných trzích střední Evropy.

REICO IS ČS obhospodařuje nejstarší a největší podílový nemovitostní fond na českém trhu – ČS nemovitostní fond, který v roce 2011 obdržel prestižní ocenění od společnosti Fincentrum „Investice roku“ (kategorie smíšené a nemovitostní fondy). REICO IS ČS podléhá dohledu České národní banky.

Představenstvo společnosti

Filip Kubricht

Filip Kubricht

 předseda představenstva

Absolvent Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci zahájil svoji pracovní kariéru v druhé polovině devadesátých let u německé banky Aareal Bank AG ve Wiesbadenu. V roce 2002 přijal nabídku BAWAG Bank CZ v Praze, kde během čtyř let vybudoval a na pozici ředitele oddělení řídil oddělení financování komerčních nemovitostí. V prosinci 2006 rozšířil vrcholný management společnosti REICO IS ČS na pozici místopředseda představenstva a finanční ředitel. V říjnu 2015 byl jmenován předsedou představenstva. 

Ing. Jaromír Kohout, MBA

Jaromír Kohout

 místopředseda představenstva

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a University of Pittsburgh Prague zahájil svoji pracovní kariéru v druhé polovině devadesátých let jako ekonomický redaktor v mediální skupině MAFRA a konzultant ve společnosti McKinsey&Co. V roce 2002 přijal nabídku pracovat pro Českou pojišťovnu a skupinu PPF, kde zejména v rámci Generali PPF holding zastával řadu vysokých manažerských postů v České republice i v zahraničí. Od roku 2013 působil v představenstvu společností Erste Leasing, a.s. a Factoring ČS, a.s.. V listopadu 2015 rozšířil vrcholný management společnosti REICO IS ČS na pozici člena představenstva a v květnu 2016 byl jmenován místopředsedou představenstva.

Filip Kubricht

Tomáš Jandík

člen představenstva

Absolvent Humboldt Universität v Berlíně a College of Estate Management v britském Readingu zastával různé manažerské funkce ve společnostech působících v oblasti komerčních realit a kromě jiného měl na starosti oceňování, investiční poradenství, řízení transakcí a správu aktiv. Od roku 2010 působil v oddělení kapitálových trhů pražské pobočky společnosti CBRE, která patří mezi přední realitní poradenské společnosti na světě. Tomáš Jandík je držitelem titulu CFA, členem Czech CFA Society a Královského institutu diplomovaných znalců (MRICS). V květnu 2016 Tomáš Jandík rozšířil management společnosti REICO IS ČS na pozici člen představenstva. 

Historické milníky společnosti

12/2006 Založení REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (REICO IS ČS).
02/2007
REICO IS ČS zakládá ČS nemovitostní fond, první podílový nemovitostí fond na českém trhu.
08/2007 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS pořizuje do svého portfolia první nemovitost, administrativní budovu Platinium v Brně.
06/2008 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS pořizuje do svého portfolia první nemovitost v zahraničí, administrativní budovu Trnávka v Bratislavě, Slovenské republice.
08/2010 REICO IS ČS se stává obhospodařovatelskou společností fondu V.I.G. ND, prvního fondu kvalifikovaných investorů ve své správě.
02/2011 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS obdržel v prestižní analýze českého investičního trhu společnosti Fincentrum ocenění Investice roku v kategorii Smíšený fond.
09/2015 Počet podílníků ČS nemovitostního fondu obhospodařovaného REICO IS ČS poprvé překročil 30 tisícovou hranici.
05/2016 REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. spravuje poprvé v historii více než 10 mld. Kč.
12/2016 REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. slaví 10 leté výročí svého založení.
08/2017 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS expanduje na polský trh a pořizuje administrativní budovu Proximo I v centrální Varšavě.
09/2018 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS se stal největším domácím fondem na českém trhu s fondovým kapitálem přesahujícím 20 miliard korun.