O společnosti

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (REICO IS ČS) byla založena v roce 2006 v Praze jako 100% dceřiná společnost České spořitelny, a.s., která je součástí nadnárodní Erste Group AG.

Více jak 10 let patříme mezi přední poskytovatele služeb v oblasti investování do nemovitostí, investičních instrumentů na kapitálových trzích a správy majetku ve fondech.

V regionu střední Evropy (CE) spravujeme aktiva v hodnotě přes 30 miliard korun (Česká republika, Polsko a Slovensko, data k červnu 2019). Mezi naše klienty patří jak drobní, tak i významní institucionální investoři.

Představenstvo společnosti

Filip Kubricht

Filip Kubricht

 předseda představenstva

Absolvent Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci zahájil svoji pracovní kariéru v druhé polovině devadesátých let u německé banky Aareal Bank AG ve Wiesbadenu. V roce 2002 přijal nabídku BAWAG Bank CZ v Praze, kde během čtyř let vybudoval a na pozici ředitele oddělení řídil oddělení financování komerčních nemovitostí. V prosinci 2006 rozšířil vrcholný management společnosti REICO IS ČS na pozici místopředseda představenstva a finanční ředitel. V říjnu 2015 byl jmenován předsedou představenstva. 

Ing. Jaromír Kohout, MBA

Jaromír Kohout

 místopředseda představenstva

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a University of Pittsburgh Prague zahájil svoji pracovní kariéru v druhé polovině devadesátých let jako ekonomický redaktor v mediální skupině MAFRA a konzultant ve společnosti McKinsey&Co. V roce 2002 přijal nabídku pracovat pro Českou pojišťovnu a skupinu PPF, kde zejména v rámci Generali PPF holding zastával řadu vysokých manažerských postů v České republice i v zahraničí. Od roku 2013 působil v představenstvu společností Erste Leasing, a.s. a Factoring ČS, a.s.. V listopadu 2015 rozšířil vrcholný management společnosti REICO IS ČS na pozici člena představenstva a v květnu 2016 byl jmenován místopředsedou představenstva.

Filip Kubricht

Tomáš Jandík

člen představenstva

Absolvent Humboldt-Universität v Berlíně a College of Estate Management v britském Readingu zastával různé poradenské pozice v oblasti komerčních nemovitostí a kromě jiného měl na starosti oceňování, správu aktiv, investiční poradenství a řízení transakcí. Od roku 2010 působil v oddělení kapitálových trhů pražské pobočky společnosti CBRE. Tomáš Jandík je členem Czech CFA Society a Královského institutu diplomovaných znalců - RICS. V květnu 2016 Tomáš Jandík rozšířil management společnosti REICO IS ČS na pozici člen představenstva.

Historické milníky společnosti

12/2006 Založení REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (REICO IS ČS).
02/2007
REICO IS ČS zakládá ČS nemovitostní fond, první podílový nemovitostí fond na českém trhu.
08/2007 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS pořizuje do svého portfolia první nemovitost, administrativní budovu Platinium v Brně.
06/2008 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS pořizuje do svého portfolia první nemovitost v zahraničí, administrativní budovu Trnávka v Bratislavě, Slovenské republice.
08/2010 REICO IS ČS se stává obhospodařovatelskou společností fondu V.I.G. ND, prvního fondu kvalifikovaných investorů ve své správě.
02/2011 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS obdržel v prestižní analýze českého investičního trhu společnosti Fincentrum ocenění Investice roku v kategorii Smíšený fond.
09/2015 Počet podílníků ČS nemovitostního fondu obhospodařovaného REICO IS ČS poprvé překročil 30 tisícovou hranici.
05/2016 REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. spravuje poprvé v historii více než 10 mld. Kč.
12/2016 REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. slaví 10 leté výročí svého založení.
08/2017 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS expanduje na polský trh a pořizuje administrativní budovu Proximo I v centrální Varšavě.
09/2018 ČS nemovitostní fond obhospodařovaný REICO IS ČS se stal největším českým investičním fondem s objemem majetku přesahujícím 20 miliard korun.