Informační povinnost

Koncernové prohlášení z 8. 7. 2019

REICO nemovitostní fond SICAV a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČ: 275 67 117, je členem koncernu Finanční skupina České spořitelny.
Řídící osobou koncernu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782.

REICO nemovitostní fond SICAV a.s., je ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, nesamosprávným investičním fondem vytvářejícím podfondy, jehož obhospodařovatelem a administrátorem je REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., dceřiná společnost České spořitelny, a.s.

 

Za řízenou osobu ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, lze tedy považovat REICO nemovitostní fond SICAV a.s. jakožto obchodní korporaci a nikoli ve smyslu výkonu činnosti obhospodařování a administrace.