Contacts

Contacts

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Entry No. 10850, Budějovická alej, Antala Staška 79, 140 00 Prague 4. 

Budějovická alej

Antala Staška 79, 140 00 Praha 4

ID No.: 27567117
ID Tax No.: CZ 699001261
E-mail: nemofond@reicofunds.cz
Telephone: +420 956 786 511
Fax: +420 224 646 401

Šedivá linka

Team of REICO IS ČS

Šedivá linka

Ombudsman of Česká spořitelna Financial Group

Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny
Olbrachtova 1929/89
140 00 Praha 4

Blue line: 844 117 118

E-mail: ombudsman@csas.cz