Informační povinnost

Koncernové prohlášení z 20. 11. 2014

REICO investiční společnost České spořitelny, a. s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 14000, IČ: 27567117 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782.

Za řízenou osobu ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, však lze považovat výhradně společnost REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. jako obchodní korporaci, nikoliv však jako obhospodařovatele / administrátora investičních fondů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ani jí obhospodařované / administrované investiční fondy.

Kam dál