REICO NEMOVITOSTNÍ FOND SICAV a.s.

REICO NEMOVITOSTNÍ FOND SICAV a.s.

Sídlo: Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4
:  080 57 699

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24329